Obch. podmínky

Obchodní podmínky velkoobchodního prodeje přes eshop

www.vo.levnedisney.cz 

Prodávající: www.vo.levnedisney.cz, Na Polanech 444/12a, Havířov-Životice,73601. IČ 76630421

Jehož provozovatelem je :

Andrea Baurová, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem na Polanech 444/12a, v Havířově,73601

IČ: 76630421

DIČ: nejsem plátce DPH

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vo.levnedisney.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1922 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Všechny objednávky podané Kupujícím prostřednictvím tohoto obchodu jsou závazné.

Pro velkoobchodní odběr je stanovená minimální výše nákupu 500,- Kč bez DPH.

Objednávku mohou uskutečnit pouze registrovaní návštěvníci.

Pokud máte zájem o koupi, uložíte dané zboží do košíku. Odkazem košík vpravo nahoře si zobrazíte aktuální obsah Vašeho košíku. Tam můžete upravit počty kusů nebo zboží úplně odstranit. Je-li vybrané zboží v pořádku, přejdete na potvrzení nákupu. Zde si zkontrolujete souhrn nákupu a Vaše osobní údaje, vyberete způsob dopravy a potvrdíte objednávku. Pro dokončení objednávky musíte být přihlášeni.

Přijetí objednávky bude potvrzeno mailem.

Zabýváme se pouze velkoobchodním prodejem, tento e-shop je tedy určen pouze zákazníkům s platným živnostenským oprávněním, zboží určeno k dalšímu prodeji.

Ceny

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uvedené v e-shopu jsou platné a závazné vždy v okamžik uskutečnění objednávky nebo rezervace. Provozovatel NENÍ PLÁTCE DPH

Cena za zboží je včetně  DPH.

Cena za poštovné je včetně DPH.

Poskytujeme množstevní slevu 5% při minimálním odběru 6000,- Kč bez DPH.

Další množstevní či jiné slevy budou stanoveny individuálně či po domluvě.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné k vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy  a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Uzavření kupní smlouvy

 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím – její storno ze strany kupujícího lze učinit do 24 hodin od jejího odeslání prostřednictvím e-mailu detskedisney@seznam.cz  – na pozdější storna objednávek nebude brán zřetel z důvodu již vzniklých nákladů na zpracování objednávky. Velkoobchodní objednávka je vždy závazná. 

Otevřená objednávka. Sloučení objednávek provedených v časovém období nejdéle 7 dní. Při poslední objednávce očekáváme pokyn ze strany kupujícího ke sloučení objednávek a se žádostí o zaslání platebních pokynů. U poslední objednávky, kterou budete nákup již uzavírat, prosíme o informaci o dokončení a poté Vám zašleme platební údaje.

V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do jeho uživatelského účtu.

 Objednávka pro velkoobchod: V případě, že některá z položek v objednávce již nebude skladem (může vzniknout u posledních kusů), Vás budeme kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu. U velkoobchodních objednávek může být bez předchozího upozornění výjimečně zboží nahrazeno jiným barevným provedením či velikostí.

ZASÍLÁME POUZE NA ADRESY V ČESKÉ REPUBLICE NEBO PO DOHODĚ NA SLOVENSKO. ODESÍLÁNÍ PROBÍHÁ KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN , MIMO SVÁTKY.

Objednávka velikostních řad – vždy se snažíme o vyváženost objednaných řad (barvy, velikosti), vyhrazujeme si však právo na změny – vše dle dodání od výrobců. Dodací lhůty uvedeny u jednotlivých nabídek produktů. V případě, že dojde k nedodání objednaných druhů ze strany výrobce – vyhrazujeme si právo na zrušení objednávky, či daného druhu a vrácení platby na účet kupujícího nebo vyřešíme dle vzájemné dohody. Toto se ale týká pouze předobjednávek, jinak máme veškeré zboží na našem skladě.

Pokud nebude objednávka svým charakterem odpovídat velkoobchodní objednávce, vyhrazujeme si právo na její storno.

Všechny velkoobchodní objednávky jsou závazné bez možnosti storna objednávky. V případě, že velkoobchodní zákazník svou objednávku zruší, může mu být odebrán přístup k velkoobchodním cenám.

ZNAČENÍ ZBOŽÍ, LICENČNÍ SMLOUVY, POTVRZENÍ O NEZÁVADNOSTI

Pro prodej v kamenné prodejně je nutno zboží opatřit českým překladem. Pokud tomu tak není již od výrobce. Většina výrobků již označení v češtině má, případně lze dopsat i propiskou na visačku, u oblečení materiálové složení, u keramických produktů hlavně název, složení. Způsoby použití jsou již značeny v piktogramech, které není třeba překládat. Pokud prodáváte přes e-shop, postačí vše v češtině v popisku u jednotlivých produktů.

Veškeré dokumenty, licenční smlouvy, potvrzení o nezávadnosti a faktury k původu zboží k nahlédnutí pro kontrolní instituce jsou u nás k dispozici.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Registrace

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě levnedisney a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových emailů z internetového obchodu firmy Pavouček dětem, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.“

Nabídkové emaily budou zasílány maximálně šest krát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv. Službu zasílání novinek emailem můžete kdykoliv zrušit na emailové adrese:levnedisney@email.cz nebo na uvedené pevné adrese.

 Druhy dopravy veřejnými přepravci, ceny přepravy a platební podmínky

 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, např. podezřele nízká cena. Ceny jsou prezentovány včetně DPH.

 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:

Platba převodem na účet

Platba na dobírku – u objednávek, jejichž výše přesáhne 4000 Kč bez DPH, může být vyžadována platba předem.

Faktura – pouze registrovaní velkoobchodní kupující.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo jeli porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován emailem.

Čísla účtu:

Pouze pro platbu v CZK: Moneta 222981377/0600

Více podrobností zjistíte na doprava a platba .

Slovensko :

  • zasíláme pouze při platbě předem na účet

  • poštovné 190,- Kč prostřednictvím PPL (případně individuální stanovení ceny dle rozměrů a hodnoty balíku)

  • na dobírku na Slovensko neodesíláme

  • podklady pro bankovní převod Vám budou odeslány  po uskutečnění objednávky

  • bankovní převod se uskutečňuje v  českých korunách na účet u Monety bank

  • jelikož nejsem plátce DPH se zboží fakturuje s DPH

  • splatnost objednávky je jeden týden

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě  platby převodem na účet je kupní cena splatná nejpozději do 3 pracovních dnů od objednání zboží. Zboží je expedováno až po připsání platby na účet prodávajícího.

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a dalších nákladů s tím spojených.

Velkoobchod – smluvní pokuta za nevyzvednutou dobírku činí 500,-Kč splatných do 5ti pracovních dní.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není  plátcem daně z přidané hodnoty.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Odstoupení od kupní smlouvy

 Odstoupení od kupní smlouvy odešle kupující prostřednictvím České pošty nebo na e-mail detskeoblečení@seznam.cz.Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Pro velkoobchod platí odstoupení od kupní smlouvy po dobu 24 hodin od provedení objednávky, pak není možné storno objednávky provést.

Vrácení zboží konečného zákazníka

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to za následujících podmínek:

musí být řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu

musí být nepoškozené

musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

s kopií dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo s jiným dokladem prokazujícím koupi zboží

Kupující, který není konečným spotřebitel a zboží nakupuje v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti právo na vrácení zboží bez udání důvodu nemá (vztah řešen dle obchodního zákoníku).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží společně s vyplněným formulářem pro odstoupení nám zašlete nebo předejte osobně (po předchozí domluvě – telefon, email) v pracovní dny na adresu: Levnediney, OD Permon, Andrea Baurová, Dlouhá třída 1228/44c,Havířov – Podlesí,73601.  Před odesláním je nutno nás informovat emailem, v opačném případě balíček námi nebude převzat a vrátí se zpět na adresu odesílatele. PŘEDEM NEAVIZOVANÉ ZÁSILKY NEPŘEBÍRÁME!!!Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k prodávajícímu. Zboží není možno zasílat na dobírku, prodávající není povinen takto zboží převzít.

 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo způsobem jkterý bude pro obě strany přijatelný. Vedle kupní ceny má kupující nárok i na vrácení nákladů na dodání zboží ke kupujícímu. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající provede kontrolu zboží.

 Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek či jiné bezúplatné plnění (dále jen „dárek“), je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

prodávající neobdržel kupní cenu v době splatnosti nebo si kupující zboží nepřevzal

zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat

plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude prodávající kupujícího o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.
Pokud kupující zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který kupující pro tento účel sdělí, nebo ze kterého provedl úhradu.

Velkoobchod – odstoupení od smlouvy = všechny velkoobchodní objednávky jsou závazné bez možnosti storna objednávky. V případě, že velkoobchodní zákazník svou objednávku zruší, či neuhradí objednávku ve stanoveném termínu, může mu být odebrán přístup k velkoobchodním cenám.

Práva z vadného plnění

 Velkoobchod – reklamace = -> Pokud naleznete zjevnou vadu na zboží, je třeba nás neprodleně kontaktovat a to nejpozději do 24hodin od převzetí zboží, na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel. Vadu nutno nafotit, popsat a zaslat na naši emailovou adresu : detskedisney@seznam.cz. Vada bude posouzena a dle míry poškození bude ze strany prodejce navrhnuta adekvátní sleva na výrobek či výzva k vrácení vadného kusu. Pokud kupující s touto variantou nebude souhlasit, prosíme o zaslání vadného produktu včetně vyplněného reklamačního formuláře na adresu : Andrea Baurová,Na Polanech 444/12a,Havířov – Životice,73601. Náklady spojené s vrácením nese v plné výši kupující. Důvodem k reklamaci nejsou odchylky designu, od foto poskytnutých od výrobce.

U velkoobchodních objednávek lze reklamovat pouze zjevné vady.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Reklamace mechanického poškození

Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak viditelně poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem přepravní služby škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky dopravci PPL,reklamaci se uplatní zde: reklamační protokol PPL. V případě reklamace nevyhazujte obal, který bude použit jako důkaz. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb („zákon o EET“), který nabyl účinnosti dne  1. 12. 2016

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Dle tohoto zákona jsme registrováni pro EET i když:

a) platby jsou zasílány převodem na účet

b) dobírky dopravcem přeposílány na účet.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2019